E-paslaugos

Klientų patogumui Hoptrans sukūrė internetinių paslaugų paketą (OMS), kuris palengvina kasdienį klientų darbą.

Jūs visada laukiami išbandyti E-paslaugų privalumus, turint 24 valandų priėjimą prie sistemos, 7 dienas per savaitę.

Elektroninė užklausa

Jūs gali užpildyti užklausimo formą tiesiogiai Hoptrans internetiniame tinklapyje ir būti garantuotas, kad tai pasieks atsakingą asmenį ir su Jumis bus sukontaktuota per trumpiausiai įmanomą laiko tarpą.

Elektroninis užsakymas

Ši paslauga įgalina Jus užpildyti užsakymo formą Hoptrans internetiniame tinklapyje ir gauti patvirtinimą apie užsakymo perdavimą vykdymui su visa papildoma informacija el. paštu ar faksu.

Krovinio sekimas (Track&trace)

Įvedus kroviniui Hoptrans suteiktą numerį į atitinkamą krovinio sekimą programą, Jūs galėsite bet kuriuo metu stebėti prekių judėjimą realiuoju laiku.

Užsakymų valdymo sistema (CST-online)

Pastovūs klientai gali naudotis „CST-online“ privalumais, kur yra kaupiama visa kliento transportuotų krovinių istorija, yra galimybė išsiųsti „paruoštą“ užsakymą, stebėti jo statusą, peržiūrėti bei atsispausdinti sąskaitas, kitus su teikiamomis paslaugomis susijusius dokumentus, analizuoti įvairius statistinius duomenis.